40 DD9 KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM

Copper Patch cord

Patch cord RJ 45 - Cat.6 - U/UTP - PVC - 1 m - blue
cart
Patch cord RJ 45 - Cat.6 - U/UTP - PVC - 2 m- blue
Price: 115.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Patch cord RJ 45 - Cat.6 - U/UTP  - PVC - 3 m- blue
Price: 127.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Patch cord RJ 45 - Cat.6 - U/UTP  - PVC - 5 m- blue
Price: 203.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Patch cord RJ 45 - Cat.5e - U/UTP  - PVC - 1 m
Price: 65.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Patch cord RJ 45 - Cat.5e - U/UTP  - PVC - 1.5 m
Price: 75.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Patch cord RJ 45 - Cat.5e - U/UTP  - PVC - 2 m
Price: 86.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Patch cord RJ 45 - Cat.5e - U/UTP  - PVC - 3 m
Price: 100.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Patch cord RJ 45 - Cat.5e - U/UTP  - PVC - 5 m
Price: 183.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Newsletter

Enter your email address to receive all news, updates on new arrivals, special offers and other discount information.

(0sản phẩm
[0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng