40 DD9 KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM

SmartRack E - Rack 42U

SmartRak E 42U W600 x D600
Price: 14.495.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 42U W600 x D800
Price: 15.405.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 42U W600 D1000
Price: 16.250.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 42U W600 D1100
Price: 17.550.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 42U W800 D600
Price: 17.290.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 42U W800 D800
Price: 18.330.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 42U W800 D1000
Price: 19.370.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 42U W800 D1100
Price: 20.280.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Newsletter

Enter your email address to receive all news, updates on new arrivals, special offers and other discount information.

(0sản phẩm
[0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng