40 DD9 KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM

SmartRack E - Rack 36U

SmartRak E 36U W600 x D600
Price: 13.260.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 36U W600 x D800
Price: 13.845.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 36U W600 x D1000
Price: 14.300.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 36U W800 D800
Price: 15.925.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 36U W800 x D1000
Price: 18.640.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Newsletter

Enter your email address to receive all news, updates on new arrivals, special offers and other discount information.

(0sản phẩm
[0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng