40 DD9 KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM

SmartRack E - Rack 27U

SmartRak E 27U W800 x D800
Price: 14.690.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 27U W800 x D600
Price: 14.040.000 VNĐ
Status: Instock
cart
SmartRak E 27U W800 x D1000
Price: 14.820.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Newsletter

Enter your email address to receive all news, updates on new arrivals, special offers and other discount information.

(0sản phẩm
[0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng