40 DD9 KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM

Cablofil & Rack - PDU

NGN Wallmount Rack
Price: 2.450.000 VNĐ
Status: Instock
cart
6(C13) 2(C19)
Price: View detail
Status: Instock
cart
Wall mount E 15U W600xD600
Price: 6.345.000 VNĐ
Status: Instock
cart
EZ NET I 42U
Price: 7.319.000 VNĐ
Status: Instock
cart
EZ NET I 45U
Price: 7.956.000 VNĐ
Status: Instock
cart
EZ NET II Double side 6
Price: 16.874.000 VNĐ
Status: Instock
cart
EZ NET II Double side 8
Price: 18.772.000 VNĐ
Status: Instock
cart
EZ NET II Double frame, middle cable management 12
Price: 26.416.000 VNĐ
Status: Instock
cart
EZ NET II 42U -Single vertical cable management 6
Price: 13.689.000 VNĐ
Status: Instock
cart
EZ NET II 42U -Single vertical cable management 8
Price: 14.638.000 VNĐ
Status: Instock
cart
EZ NET II 45U -Single vertical cable management 6
Price: 14.963.000 VNĐ
Status: Instock
cart
EZ NET II 45U -Single vertical cable management 8
Price: 15.912.000 VNĐ
Status: Instock
cart
20(C13) 4(C19)
Price: 4.570.000 VNĐ
Status: Instock
cart
24 ways universal, 32A, Plugin CF, 2 MCB
Price: 5.135.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Blanking panel 1U
Price: 200.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Cable Manager 1U x 19
Price: 450.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Horizontal cable management 1U
Price: 450.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Slide tray 600x1000
Price: 1.105.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Slide tray 600x800
Price: 1.014.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Slide tray 600x600
Price: 975.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Fix tray  600x1000
Price: 793.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Fix tray  600x800
Price: 715.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Fix tray 600x600
Price: 560.000 VNĐ
Status: Instock
cart
6 ways universal
Price: 1.700.000 VNĐ
Status: Instock
cart
Newsletter

Enter your email address to receive all news, updates on new arrivals, special offers and other discount information.

(0sản phẩm
[0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng